02 PhyEquipment Projects
Thermolock 100

ThermoLock 100 - elektroniczny przetwornik rezystancji służy do przetwarzania wartości rezystancji mierzonych czujników na sygnał napięciowy i prądowy. Urządzenie może współpracować z rezystancyjnymi czujnikami temperatury typu Pt100, Pt1000, RhFe (Rhodium-Iron), węglowymi czujnikami temperatury, termometrami typu Cernox oraz innymi czujnikami rezystancyjnymi.

Układ elektroniczny urządzenia ThermoLock 100 zbudowany jest z wykorzystaniem stabilnych układów scalonych oraz precyzyjnych rezystorów, zapewniających stabilne parametry pracy niezależnie od temperatury otoczenia oraz napięcia zasilania.

Do obsługi laboratoryjnych czujników temperatury stworzyliśmy Thermolock 100, przetwornik który zamienia rezystancję czujników na sygnał napięciowy i prądowy.

Cechy urządzenia:

  • dzięki wykorzystywanej 4-przewodowej metodzie pomiaru rezystancji czujnika zapewniona jest pełna kompensacja rezystancji przewodów połączeniowych.
  • zastosowanie zmiennoprądowej metody pomiaru rezystancji czujnika skutkuje eliminacją wpływu zakłóceń mierzonej wartości, wynikających z pasożytniczych napięć powstających na połączeniach toru pomiarowego (efekt występowania zjawiska Seebecka). Zastosowana metoda pomiaru redukuje również wpływ zakłóceń pochodzących z sieci energetycznej o częstotliwości 50Hz lub 60Hz, w zależności od zamówionej wersji urządzenia.
  • minimalizację przegrzewania czujnika prądem pomiarowym uzyskano dzięki wykorzystaniu czterech zakresów prądu pomiarowego, którego dobór następuje automatycznie w zależności od rezystancji czujnika.
  • urządzenie ThermoLock 100 wyposażone jest w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją źródła zasilania.
Address: ul. Piłsudkiego 74/51A, 50-020 Wrocław
KRS: 0000668599
NIP:

8992813028

REGON: 366802598
Commercial Bank: Santander Bank Polska
IBAN: PL 60 1090 2226 0000 0001 3428 1513
SWIFT-BIC: WBKPPLPPXXX