02 PhyEquipment Projects
pHysio-stat

Dwutlenek węgla jest najczęściej stosowanym czynnikiem do budowy układów symulujących warunki panujące w jelitach. Jednak jego skuteczność ogranicza niestabilność termodynamiczna, objawiająca się niekontrolowaną utratę CO2 i towarzyszący mu wzrost pH roztworu.

Stabilny przebieg eksperymentu wymaga utrzymanie pH układu buforowego na stałym poziomie poprzez kompensowanie uciekającego gazu dodatkowymi dawkami CO2.

PHysio-stat® jest urządzeniem typu PID, które umożliwia regulację pH medium w pojedynczym naczyniu do rozpuszczania. PHysio-stat® składa się z elektrody pH, dyfuzora gazu, cyfrowego mikrokontrolera i zaworu proporcjonalnego.

Urządzenie jest sterowane przez oprogramowanie, które kontroluje regulację pH w zakresie pH 5,5 do 9,0 i umożliwia ustawienie wartości wyzwalających, jak również histerezy regulacji w zakresie tolerancji farmakopealnej ± 0,05 pH. Elektroda pH i dyfuzor gazu są zanurzone w medium rozpuszczającym, a potencjał elektrody jest mierzony i digitalizowany w całym eksperymencie rozpuszczania. Otrzymany sygnał cyfrowy pozwala na natychmiastową regulację zaworu proporcjonalnego, przez który podaje się odpowiednią ilość CO2.

Cechy urządzenia:

  • pozwala dokładnie monitorować i regulować wartość pH powszechnie stosowanych buforów wodorowęglanowych, takich jak roztwory buforowe Hanksa i Krebsa oraz modyfikacje biorównoważne;
  • umożliwia precyzyjną regulację pH w zakresie od 5,5 do 9,0 z maksymalnym odchyleniem ± 0,05 jednostek pH;
  • wykorzystuje czysty CO2 oraz mieszaniny CO2 z innymi gazami jako podstawę miareczkowania;
  • charakteryzuje się wytrzymałością, dobrą stabilnością działania oraz dynamiczną regulacją pH;
  • może być stosowany w różnych farmakopealnych i niestandardowych urządzeniach do badania rozpuszczania.

Te unikalne cechy sprawiają, że pHysio-stat® jest szczególnie przydatny zarówno do rutynowych zastosowań w testach rozpuszczania, w których wykorzystuje się bufory na bazie wodorowęglanu jak i nowatorskich eksperymentach.

Address: ul. Piłsudkiego 74/51A, 50-020 Wrocław
KRS: 0000668599
NIP:

8992813028

REGON: 366802598
Commercial Bank: Santander Bank Polska
IBAN: PL 60 1090 2226 0000 0001 3428 1513
SWIFT-BIC: WBKPPLPPXXX