02 PhyEquipment Projects
pHysio-grad®

Wartość pH buforu wodorowęglanowego jest wynikiem złożonego i dynamicznego interakcji pomiędzy stężeniem jonów wodorowęglanowych, kwasem węglowym, rozpuszczonego i solwatowanym dwutlenkiem węgla oraz ciśnienia parcjalnego roztworu. Stan chwiejnej równowagi między różnymi jonami jest źródłem niestabilności termodynamicznej roztworów wodorowęglanów.

Termodynamiczna niestabilność buforów wodorowęglanowych stanowi wyjątkową okazję do symulacji dynamicznych zmian pH w świetle jelita cienkiego i okrężnicy. Zarówno zakwaszanie, jak i alkalizacja układu buforowego wymagają ciągłej i dynamicznej regulacji.

Cechy urządzenia:

  • pozwala dokładnie monitorować i regulować wartość pH powszechnie stosowanych buforów wodorowęglanowych;
  • umożliwia precyzyjną regulację pH w zakresie od 5,5 do 8,3 przy maksymalnym odchyleniu ± 0,02 jednostek pH;
  • wykorzystuje czysty CO2, mieszaniny CO2 z innymi gazami, gazy obojętne, takie jak powietrze, N2 i He jako gazy miareczkowe;
  • charakteryzuje się wytrzymałością, dobrą stabilnością działania oraz dynamiczną regulacją pH;
  • pozwala dokładnie symulować pożądane gradienty pH w fizjologicznym zakresie zmian pH jelit;
  • może być stosowany w różnych farmakopealnych i niestandardowych urządzeniach do badania rozpuszczania leków.
Address: ul. Piłsudkiego 74/51A, 50-020 Wrocław
KRS: 0000668599
NIP:

8992813028

REGON: 366802598
Commercial Bank: Santander Bank Polska
IBAN: PL 60 1090 2226 0000 0001 3428 1513
SWIFT-BIC: WBKPPLPPXXX