02 PhyEquipment Projects
Cyto Vessel

Cyto Vessel – jest układem hermetycznym opracowanym z uwzględnieniem wymagań farmakopealnych USP 2. Urządzenie jest wytwarzane przy użyciu formowania wtryskowego, a wszystkie materiały użyte do budowy urządzenia podlegają recyklingowi lub utylizacji przez spalanie.

Badanie dostępności farmaceutycznej leków niebezpiecznych, takich jak leki cytostatyczne, neuroleptyki, hormony i antybiotyki, wymaga zachowania szczególnie rygorystycznych procedur bezpieczeństwa pracy i zarządzania odpadami.

Nieodpowiednie postępowanie z badanym materiałem na poszczególnych etapach przeprowadzanych testów rozpuszczania może wiązać się ze znacznym ryzykiem skażenia stanowiska pracy, sprzętu badawczego i personelu.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo powstania zagrożenia stworzono we współpracy z Physiolution GmbH jednorazowe i hermetyczne naczynie do testów dostępności farmaceutycznej, które pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka skażenia przy usuwaniu niebezpiecznych substancji w celu wyeliminowania potencjalnych źródeł skażenia.

Cyto Vessel składa się z naczynia do badania dostępności farmaceutycznej hermetycznie przymocowanego do pokrywy wyparnej. Łopatka jest połączona  z pokrywą  za pomocą pierścieni ślizgowych. Naczynie jest wyposażone w porty i zatyczki umożliwiające wprowadzenie dawek postaci leku, bezpieczne pobieranie próbek i kontrolowanie stanu roztworu.

Konstrukcja naczynia umożliwia użycie go z powszechnie stosowanymi układami do testowania rozpuszczania. Urządzenie poddano walidacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi mechanicznej i chemicznej kalibracji tego rodzaju konstrukcji.

Cechy urządzenia:

  • badanie procesu rozpuszczania leku bez zanieczyszczeń;
  • pozwala na prowadzenie analizy w pętli zamkniętej i do próbkowania offline bez zanieczyszczeń;
  • zapobiega zanieczyszczeniu stanowiska pracy i skażeniu osób obsługujących;
  • ułatwia racjonalne gospodarowanie odpadami;
  • zgodny z przepisami farmakopealnymi i wytycznymi GLP
Address: ul. Piłsudkiego 74/51A, 50-020 Wrocław
KRS: 0000668599
NIP:

8992813028

REGON: 366802598
Commercial Bank: Santander Bank Polska
IBAN: PL 60 1090 2226 0000 0001 3428 1513
SWIFT-BIC: WBKPPLPPXXX