02 PhyEquipment Projects
Projekt InnoNeuroPharm

Beneficjent: Physiolution Polska sp. z o.o.

Nr umowy: POIR.01.02.00-00-0011_17-00

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej metody oceny uwalniania i absorpcji leków neurologicznych w przewodzie pokarmowym

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie dedykowanego lekom neurologicznym prototypu urządzenia do badania zachowania postaci farmaceutycznej leku w przewodzie pokarmowym. Prototyp wymagać będzie testowania innowacyjnych komór przepływowych, a także opracowania metod testowych. Zadania tego podjąć się zamierza Partner – oddział niemieckiej firmy Physiolution Polska sp. z o.o., która na potrzeby rozwoju urządzenia dedykowanego m.in. lekom neurologicznym zamierza rozwijać laboratorium w Polsce.

Równolegle, aby dysponować wiarygodnymi danymi nt. działania urządzenia w porównaniu z metodami badania leków in vitro, zostaną przeprowadzone pełne ścieżki rozwoju dwóch leków neurologicznych o wysoce istotnym znaczeniu klinicznym. Zadania tego podejmie się Lider – Biofarm sp. z o.o., która zbadała potencjał rynkowy wdrożenia leków generycznych: wortioksetyny i lurazydonu. Na polskim rynku nie zarejestrowano leków generycznych zawierających w/w substancje czynne.

Wartość projektu: 7.311.904,38 PLN

Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej: 4.467.183,62 PLN

Address: ul. Piłsudkiego 74/51A, 50-020 Wrocław
KRS: 0000668599
NIP:

8992813028

REGON: 366802598
Commercial Bank: Santander Bank Polska
IBAN: PL 60 1090 2226 0000 0001 3428 1513
SWIFT-BIC: WBKPPLPPXXX