01 About Equipment

Physiolution Equipment

Mierząc się z coraz trudniejszymi wyzwaniami w dziedzinie formulacji postaci leku potrzebujemy unikalnych narzędzi, których jeszcze nikt nie stworzył. Dlatego budujemy je sami. W naszym Laboratorium powstają innowacyjne rozwiązania techniczne, które po przetestowaniu w naszych własnych eksperymentach oferujemy innym zainteresowanym badaczom.

Motywacją do tworzenia nowej konstrukcji jest zawsze potrzeba przezwyciężenia problemów pojawiających się w badaniach na nowym obszarze formulacji.

Prowadząc badania dostępności farmaceutycznej (dissolution testing) leków niebezpiecznych, takich jak leki cytostatyczne, neuroleptyki, hormony i antybiotyki, zmierzyliśmy się z problemem zachowania szczególnie rygorystycznych procedur bezpieczeństwa pracy i zarządzania odpadami. Nieodpowiednie postępowanie z badanym materiałem na poszczególnych etapach przeprowadzanych testów dostępności farmaceutycznej może wiązać się ze znacznym ryzykiem skażenia stanowiska pracy, sprzętu badawczego i personelu.Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo powstania zagrożenia stworzyliśmy Cyto Vessel - jednorazowe i hermetyczne naczynie do rozpuszczania, analizy i usuwania niebezpiecznych substancji w celu wyeliminowania potencjalnych źródeł skażenia.

Najbardzej fizjologicznym medium symulującym warunki panujące w przewodzie pokarmowym jest bufor węglanowy. Niestety jego zastosowanie ogranicza jego niestabilność termodynamiczna, objawiająca się niekontrolowaną utratą CO2 i towarzyszący mu wzrost pH roztworu. Stabilny przebieg eksperymentu wymaga utrzymanie pH układu buforowego na stałym poziomie poprzez kompensowanie uciekającego gazu dodatkowymi dawkami CO2. W tym celu opracowany został pHysio-stat®, urządzenie które umożliwia regulację i monitorowanie buforów wodorowęglanowych podczas testów rozpuszczania.

Ponieważ wartość pH buforu wodorowęglanowego jest wynikiem złożonej dynamicznej interakcji pomiędzy stężeniem jonów wodorowęglanowych, kwasem węglowym, rozpuszczonym i solwatowanym dwutlenkiem węgla oraz ciśnieniem parcjalnym roztworu, to kontrola stanów termodynamicznie niestabilnych buforów wodorowęglanowych daje wyjątkową okazję do symulacji dynamicznych zmian pH w świetle jelita cienkiego i okrężnicy.

W celu za modelowania tego stanu opracowaliśmy pHysio-grad®- urządzenie, które umożliwia biorównoważną symulację gradientów pH w jelitach bez zmiany siły jonowej roztworu.
02 PhyEquipment Projects
Cyto Vessel

Cyto Vessel – jest układem hermetycznym opracowanym z uwzględnieniem wymagań farmakopealnych USP 2 Urządzenie jest wytwarzane przy użyciu formowania wtryskowego, a wszystkie materiały użyte do budowy urządzenia podlegają recyklingowi

Read More
02 PhyEquipment Projects
Stress Test

Urządzenia testowe opracowane we współpracy z Physiolution GmbH realistycznie symulują mechaniczne i fizyko-chemiczne warunki, które wpływają na postacie dawek podczas ich przejścia przez przewód pokarmowy i umożliwiają ocenę bezpieczeństwa

Read More
02 PhyEquipment Projects
pHysio-grad®

Wartość pH buforu wodorowęglanowego jest wynikiem złożonego i dynamicznego interakcji pomiędzy stężeniem jonów wodorowęglanowych, kwasem węglowym, rozpuszczonego i solwatowanym dwutlenkiem węgla oraz ciśnienia parcjalnego roztworu Stan chwiejnej równowagi między

Read More
02 PhyEquipment Projects
pHysio-stat

Dwutlenek węgla jest najczęściej stosowanym czynnikiem do budowy układów symulujących warunki panujące w jelitach Jednak jego skuteczność ogranicza niestabilność termodynamiczna, objawiająca się niekontrolowaną utratę CO2 i towarzyszący mu wzrost

Read More
02 PhyEquipment Projects
Thermolock 100

ThermoLock 100 – elektroniczny przetwornik rezystancji służy do przetwarzania wartości rezystancji mierzonych czujników na sygnał napięciowy i prądowy Urządzenie może współpracować z rezystancyjnymi czujnikami temperatury typu Pt100, Pt1000, RhFe

Read More
01 / 05
05 Meet Us Here

Future Events with Us!

Address: ul. Piłsudkiego 74/51A, 50-020 Wrocław
KRS: 0000668599
NIP:

8992813028

REGON: 366802598
Commercial Bank: Santander Bank Polska
IBAN: PL 60 1090 2226 0000 0001 3428 1513
SWIFT-BIC: WBKPPLPPXXX